Naše centrum nabízí komplexní služby v oblasti péče o nohy a tělo.

vyšetření nohou, ošetření chodidel, ortonyxie, ošetření nehtů, zarůstající nehty, rovnátka na nehty, podologie, pedikúra, nehtová protetika, nehty, kurzy, péče o nehty, školení, semináře, nohy, pedikérské ošetření, ošetření nohou

Dignus est intrare

ČESKÁ PODOLOGICKÁ SPOLEČNOST, z.s.


Společnost, jejíž cílem je sdružovat a vzdělávat odborníky z oblasti preventivní a rekondiční péče o nohy a zdraví osob, zejména pedikéry, fyzioterapeuty a zdravotnické pracovníky.

Adresa: Česká podologická společnost, z.s., Svatoslavova 259/16, 140 00 Praha 4

IČ: 01380001

Číslo účtu:  3380867389/0800 Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4

Platby ze zahraničí:
Měna: CZK
IBAN:
CZ18 0800 0000 0033 8086 7389
BIC (SWIFT):
GIBACZPX
Informační linka České spořitelny pro volání ze zahraničí: +420 956 777 956

Registrace právnické osoby:  2013  FÚ Praha 4

DIČ: CZ01380001

Tel.: + 420 602 255 539

Rok registrace: 2013

Zakladatel společnosti a autor loga České podologické společnosti, z.s. - Bc. Jaroslav Fešar, MBA

PARTNEŘI ČESKÉ PODOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 

      

       

    ČESKÁ FLEBOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

 

ŘÍDÍCÍ RADA

prezident - Mgr. JAROSLAV FEŠAR, MBA
  
Narozen 11.5.1972 v Košicích.
Vzdělání: obor Veřejné zdravotnictví
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 
3. lékářská fakulta Univerzity Karlovy v Praze.
Střední zdravotnická škola v Košicích, obor zubní technik.
Pomaturitní specializační studium v rámci Institutu pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, obor čelistní ortopedie.
Vzdělávání v podiatrii a podologii v letech 2002-2012.
Autorizovaná osoba Ministerstva zdravotnictví ČR - NSK
Odborné stáže: podologie A.Greppmayr - Mnichov, chirurgie - Rehabilitační klinika Malvazinky, Centrum pro dermatomykózy Dermatovenerologické kliniky VFN a 1LF UK, podiatrická ambulance kliniky diabetologie IKEM
Rekvalifikace: pedikúra, manikúra vč. nehtové modeláže, masáže. Praxe 21 let.
Od roku 2000 ředitel Centra péče o nohy a tělo v Praze a vzdělávacího a školícího centra.
Od roku 2007 - 2016 akreditace MŠMT na rekvalifikační kurzy přístrojové pedikúry.
Od roku 2016 autorizovaná osoba pro profesní kvalifikaci Pedikérka a nehtová designérka.
Od roku 2017 majitelem firmy PODOLOGIE s.r.o.
Od roku 2020 soudní znalec v oboru služby, specializace: pedikúra, manikúra a modelace nehtů

viceprezident - JAROSLAVA VOLÁKOVÁ, DiS.
 
Narozena 28.6.1979 v Praze.
Vzdělání: Vyšší zdravotnická škola v Praze, obor fyzioterapie - diplomovaný fyzioterapeut.
Vzdělávání v podiatrii a podologii v letech 2008-2012.
Praxe: Rehabilitační ústav v Kladrubech, fyzioterapie v ambulantní sféře. Praxe ve zdravotnictví 17 let.
Rekvalifikace: pedikúra a manikúra vč. nehtové modeláže. Praxe 12 let.

člen řídící rady - Ing. PETRA KLIKOVÁ

 
Narozena 2.7.1986 v Chomutově.
Vzdělání: Czech University of Life Sciences of Prague, studium v anglickém jazyce, obor Economics and Management.
Od roku 2008 vlastní salon a školicí centrum s akreditací MŠMT.
Rekvalifikace: pedikúra a manikúra vč. nehtové modeláže. Praxe od roku 2008.
Od roku 2017 majitelka Hilarion - Podologický institut.

člen řídící rady - EVA VÁCLAVOVIČOVÁ
 
Narozena: 13.12.1966 v Plzni
Vzdělání: Střední zdravotnická škola v Domažlicích, obor všeobecná sestra
Praxe: zdravotní sestra ve FN Plzeň odd. neurochirurgické a psychiatrické (JIP a psychiatrický stacionář), v nemocnici MUDr. Mulače zdravotní sestra na interním oddělení, v Domově pro seniory Vlčice - vedoucí zdravotní sestra v individuální péči o pacienty, ve FN Plzeň Lochotín zdravotní sestra na neurologii, v Železniční poliklinice Plzeň zdravotní sestra u obvodního lékaře a v lipidové poradně.
Od roku 1993 pedikérská činnost, od roku 2009 člen podiatrické společnosti, od roku 2009 další rekvalifikační kurzyavzdělávání v tomto oboru.

DOZORČÍ RADA

předseda dozorčí rady - Ing. ALICE JAMEČNÁ
 
Narozena 13.2.1976 v Chomutově.
Vzdělání:  Potravinářská biochemie, Veřejné správa v regionu, Padagogika a psychologie v Žatci, Česká zemědělské univerzita v Praze – Provozně ekonomická fakulta.
Rekvalifikace: pedikúra se zaměřením na přístrojovou techniku vč. nehtové modeláže od roku 2011. Praxe 6 let.

člen dozorčí rady - PETRA KODRASOVÁ
 
Narozena 27.8.1966 v Praze.
Vzdělání: Střední zdravotnická škola v Praze, obor všeobecná zdravotní sestra. Dlouholetá praxe na plastické chirurgii v FNKV.
Rekvalifikace: pedikúra a manikúra včetně nehtové modeláže.
Od roku 2003 nepřetržitě pedikúra a manikúra včetně nehtové modeláže. Praxe 14 let.
Od roku 2007 jednatelkou ve vlastní firmě Pedi mani s.r.o. v Berouně.

člen dozorčí rady - ALENA KONČICKÁ
 
Narozena 20.11.1967 v Příbrami
Vzdělání: Střední zdravotnická škola v Příbrami, obor všeobecná zdravotní sestra. Dlouholetá praxe ve zdravotnictví (Ústřední vojenská nemocnice Praha).
Další praxe: soukromé stomatologické ordinaci.
Rekvalifikace: kosmetika - praxe 10 let, přístrojová pedikúra - praxe 7 let.
Od roku 2009 majitelka kosmetického studia.

T
AJEMNÍK
 
 Soňa Fešarová
 

Zásady, cíle činnosti, další perspektivy: podpora a rozvoj oboru pedikúry, vzdělávací činnost, osvětová činnost, sdružování zaměstnanců a podnikatelů zabývajících se komplexní péči o nohu, rozvíjení profesní úrovně a informovanosti odborné i laické veřejnosti

NAŠE CÍLE:
- sdružovat odborníky z různých oblastí péče o nohu a rozvinout systém kontinuálního vzdělávanání
- systémová edukace
- vytvořit živnost podolog
- vychovávat opravdové profesionály
- podporovat projekty v oblasti péče o nohy
- spolupracovat s kolegy podology v EU

Podmínky členství: práce ve zúčastněných oborech nebo příbuzných odvětvích, podání papírové nebo elektronické přihlášky (připravujeme) a platba každoročního členského příspěvku. Členství je dobrovolné.

O přijetí či nepřijetí nového člena rozhoduje řídící rada, která zvažuje, zda uchazeč o členství s ohledem na svou kvalifikaci, praxi a dosavadní angažovanost splňuje předpoklady, které jsou v souladu s posláním společnosti.

Máte-li zájem stát se členem České podologické společnosti, vyplňte prosím přihlášku a pošlete na adresu sídla společnosti. Současně uhraďte členský poplatek na účet společnosti. Jako VS uveďte prosím Vaše RČ.

Přihláška: pouze elektronicky na www.podolog.cz  

Povinnosti člena: dobrá reprezentace v oboru, respektování a dodržování stanov společnosti, včasná úhrada ročního členského poplatku ve správné výši

Složení členské základny: pedikéři a střední zdravotnický personál, zdravotní sestry, protetici, pracovníci reflexní terapie, fyzioterapeuti a dovozci a distributoři v daných oborech.
lékaři - členové jsou vítáni - nejsou však voleni do řídící a dozorčí rady ČPS

Výhody členství:
- účast na podologickém vzdělávání (transformace pedikérské živnosti do profese podolog)
- zdarma časopis PODOLOG (připravujeme)
- zdarma propagace a reklama na webu www.podolog.cz (zatím vasenohy.cz)
- konzultace a poradenství (naši partneři - psycholog, právník, pracovník hygienické stanice, pracovník ze    Zdravotního ústavu, pracovník živnostenského úřadu)
- zdarma vstupenky na veletrhy
- sponzorské bonusy na akcích České podologické společnosti
- celostátní kongres ČPS
- relaxační víkendy (červen)  - pořádá J.Fešar
- účast na soutěžích pořádaných ČPS

Členský poplatek na rok 2021:
800,- Kč - pedikéři a střední zdravotnický personál, zdravotní sestry, protetici, pracovníci reflexní terapie, fyzioterapeuti - všichni OSVČ a zaměstananci
1500,- Kč - firemní partneři - jeden zástupce firmy

Informace k platbám pro slovenské kolegy najdete na www.podolog.cz

Stanovy České podologické společnosti, o.s. 

 

Pravidelné akce: celostátní kongres ČPS, Pedikérské dny, Relaxační víkendy, semináře, přednášky, předváděcí akce, účast na veletrzích a soutěži

Periodikum společnosti: časopis Podolog 2-3x ročně (připravujeme)

Vysvětlení pojmů:                                                        
             P O D O L O G I E / P O D I A T R I E

CO JE TO PODOLOGIE?
 
Podologie je nelékařský obor, který zajištuje komplexní péči o nohu.
Aby byla tato komplexní péče úspěšná, je nutná kooperace lékařů různých oborů. Podologie je často zaměňována s jednoduchou péčí o nohy, např. s kosmetickou péčí.
Experti jsou toho názoru, že podologie má komplexní význam a spojení s mnoha lékařskými obory. Mezi nejvýznamnější patří diabetologie, interní medicína, endokrinologie, angiologie, ortopedie, dermatologie.

Autor uvedené definice:                
Prof. Dr. Dr. med. habil. Wolfgang Grabner

Vědecký ředitel a 1. předseda pro výzkum a vědu diabetologického centra v Johanngeorgenstadtu. 
Vědecký ředitel pro výuku podologie a logopedie při diabetickém centru v Johanngeorgenstadtu.
Vysokoškolský profesor na univerzitě Erlangen-Norimberk.

CO JE TO PODIATRIE?
 
Podiatrie je lékařský obor.
USA - www.apma.org
Zdroj: APMA - American Podiatric Medical Association (Americká podiatrická lékařská společnost)
Kdo je to podiatr?
Podiatr je doktor podiatrické medicíny (DPM), také známý jako podiatrický lékař nebo chirurg. Podiatři diagnostikují a léčí nohy, kotníky a související struktury nohy.
Jaká je kvalifikace podiatra?
Podiatři jsou nejvíce kvalifikovaní lékaři pro péči o nohy. Po dokončení čtyřletého studia v podiatrické lékařské škole absolvují tři roky odborné přípravy v nemocnici. Tato příprava je podobná jako u jiných lékařů. Podiatři se  mohou specializovat v mnoha oblastech, včetně chirurgie, sportovní medicíny, péči o rány, pediatrii a diabetické péči.

ČESKÁ REPUBLIKA
Podiatrie je lékařský oborzabývající se studiem, diagnostikou, léčbou a prevencí nemocí nohy.
Úvod z knihy PRAKTICKÁ PODIATRIE (MUDr.Bém, Prof.MUDr.Jirkovská) 2011, Maxdorf:
Podiatrie je vědou zabývající se studiem nohy, její anatomií, fyziologií a patofyziologií, správnou léčbou nemocných nohou a preventivním ošetřením nemocných nohou. Hlavní doménou oboru je syndrom diabetické nohy. Publikace Praktická podiatrie seznamuje čtenáře se základy oboru, je však především manuálem pro každodenní praxi.