Naše centrum nabízí komplexní služby v oblasti péče o nohy a tělo.

vyšetření nohou, ošetření chodidel, ortonyxie, ošetření nehtů, zarůstající nehty, rovnátka na nehty, podologie, pedikúra, nehtová protetika, nehty, kurzy, péče o nehty, školení, semináře, nohy, pedikérské ošetření, ošetření nohou

Soudní znalec v oboru pedikúra, manikúra a modelace nehtů

                

                               Mgr. jaroslav Fešar, MBA, soudní znalec

Znalec v oboru služby, odvětví služby, se specializací pedikúra, manikúra a modelace nehtů.

Poskytované služby

 

Zpracovávám znalecké posudky pro orgány činné v trestním řízení, pro soudy ve věcech občanskoprávních, pro správní orgány, pro právnické i soukromé osoby v souvislosti se šetřením trestných činů ublížení na zdraví, poškození zdraví při výkonu pedikérské a manikérské profese a těžké újmy na zdraví.

Ceník

Ceny pro soudy státní instituce včetně soudů jsou stanovovány dle vyhlášky č. 504/2020 ministerstva spravedlnosti a její novelizace č. 370/2022 Sb. platné od 1.1.2023.
 
Posudky mimo řízení (komerční posudky) provádějí znalci na základě dohody se zadavetelem (občanem nebo organizací). Znalečné za poskytnuté služby je tedy obvykle určováno dohodou mezi soudním znalcem a klientem (smluvní odměna), a to v závislosti na odborné a časové náročnosti poskytované služby, rozsahu prostudování potřebných materiálů, náročnosti a předpokládaného termínu pro zpracování posudku.. Platba je prováděna vždy na základě vystavené zálohové faktury a konečné faktury.
 

Konzultace: cena dohodou

Podklady pro znalecký posudek

 

K vypracování znaleckého posudku je potřebné doložit kopii spisového materiálu nebo jeho podstatné části, v případě poškození zdraví lékařské zprávy o zranění či poškození, kontakt na ošetřujícího lékaře, případně místo hospitalizace, fotodokumentace zranění. Je možno domluvit v případě potřeby prohlídku zraněné či posuzované osoby individuálně.

Možnost zaslání materiálů v papírové i elektronické formě. Vyhotovení posudku v papírové i elektronické formě. Potřebné doklady se ale mohou v jedotlivých případech lišit, proto je vhodné je vždy předem konzultovat.

Kontakty

Mgr. Jaroslav Fešar, MBA
kancelář: Pelhřimovská 1015/3, 140 00 Praha 4
e-mail: jaroslav.fesar@seznam.cz
t
el.: +420 777 255 539
ID datové schránky: ID: kv3tw3n