Naše centrum nabízí komplexní služby v oblasti péče o nohy a tělo.

vyšetření nohou, ošetření chodidel, ortonyxie, ošetření nehtů, zarůstající nehty, rovnátka na nehty, podologie, pedikúra, nehtová protetika, nehty, kurzy, péče o nehty, školení, semináře, nohy, pedikérské ošetření, ošetření nohou

ORTOPEDIE V PODOLOGII

Ortopedie, z řeckého ὀρϑός (orthos, přímý) a παιδεύειν (paidion, dítě), je základní chirurgický lékařský obor. Zabývá především prevencí, léčbou a rehabilitací poruch a onemocnění podpůrného a pohybového aparátu. Ortopedie se zabývá i léčbou zranění pohybového aparátu.

 

Význam spolupráce podologa a ortopeda:

Podolog nohy klienta prohlíží a vyšetřuje. Vyšetření probíhá pohledem, pohmatem, na plantoskopu, PC skenneru, event. běžícím pásu. Konzultuje s klientem jeho potíže, bolestivé stavy, otoky a vysvětluje souvislosti s celým pohybovým ústrojím. Diagnostikuje postavení nožní klenby, stav prstců, palců a klasifikuje stupeň postižení. Všímá si zejména kladívkové a drápovité prstce, stěsnání prstců, hallux valgus a varus. Doporučuje vhodné pomůcky a cvičení. na základě svých odborných znalostí a zkušeností z oboru navrhuje individuální zdravotní stélky do obuvi. Dle potřeby odesílá na vyšetření ke specialistovi z oboru ortopedie.

Nejčastější onemocnění:

Osteoporóza - metabolická kostní choroba, která se projevuje řídnutím kostní tkáně. V kostech se vytvářejí póry, dochází k úbytku vápníku a jiných minerálů. Příčinou může být podvýživa, nedostatek pohybu, věk nebo menopauza. Projevuje se bolestmi zad, snadnou lomivostí kostí, zmenšení tělesné výšky, zmenšenou pohyblivostí a vytvořením hrbu (kyfóza).

Artróza,Osteoartróza - nezánětlivé onemocnění kloubů, pro něž je typická destrukce zánik kloubní chrupavky, která tvoří plochu dotyku mezi kostmi kloubu. Příčina destrukce není známa. Vliv má přetěžování kloubů, prodělaná kloubní onemocnění, vrozené vady např. kyčlí aj. Zničení chrupavky omezuje funkci kloubu. Jedná se o velmi časté kloubní onemocnění, kterého přibývá s věkem a které postihuje zejména menší klouby rukou, váhonosné klouby a páteř. Jde o selhání kloubu jako následek dysregulace metabolismu především kloubní chrupavky, které vede ke změně jejích mechanických vlastností. Jde o onemocnění, které může mít rozdílný etiologický původ, ale podobný biologický, patologický, rentgenový a klinický průběh. Rentgenově je charakterizována zúžením kloubní štěrbiny, vznikem cyst, tvorbou osteofytů, subchondrální sklerózou a případně vznikem deformity.Typické pro toto onemocnění je námahová bolest, která bývá spojen s krátkou ranní ztuhlostí. Postupně dochází k omezení funkce.Koxartróza - artróza kyčelního kloubu. Jedna z nejčastějších artróz. Při těžkém postižení lze někdy kyčelní kloub nahradit totální endoprotézou coxa.


Osteonekróza - buněčná smrt v obou částech kosti. Jednak v mineralizované části kosti, tak i hematopoetické kostní dřeni. je to finální projev řady onemocnění, přičemž většina z nich způsobuje poruchu krevního zásobení hlavice femuru. Vyskytuje se v každém věku, ale muži jsou postiženi osmkrát častěji než ženy.

Osteomyelitida - (osteomyelitis), česky zánět kostní dřeně, je infekční hnisavé onemocnění kostí a kostní dřeně vyvolané bakteriemi či mykobakteriemi. Při tomto onemocnění dochází k ucpávání cév v kosti krevními sraženinami a následnému odumírání kostní tkáně. Může docházet k obrůstání postižených částí okosticí.


Charcotův kloub - progredující degenerativní změny kloubů s charakteristickým rentgenovým obrazem, které vznikají jako následek senzorické neuropatie. Postižení kloubů je ovlivněno více faktory a není úplně objasněné. Predisponujícími faktory vzniku destruktivních změn v kloubu jsou porucha senzorické inervace se sníženým vnímáním bolesti z postižené oblasti spolu s přetěžováním kloubu a opakovvanými subklinickými traumaty. Postižený kloub bývá teplejší, oteklý a přítomné jsou i výrazné deformace kloubu. Později mohou vznikat subluxace. Nejčastější příčinou Charcotova kloubu bývá diabetes mellitus, tabes dorsalis (Onemocnění CNS, zejm. míchy, které je součástí třetího stadia syfilis neurolues), syringomyelie (Degenerativní onemocnění míchy typické přítomností dutinek vyplněných tekutinou v šedé hmotě míšní), meningomyelokéla (vrozená vada s výhřezem páteřní míchy a mozkových plen při spina bifida rachischisis), amyloidóza (onemocnění charakterizované ukládáním zvláštních bílkovin amyloidu do prostoru mezi buňky a do okolí cév různých orgánů srdce, ledviny, konečníku aj.) a vrozená neschopnost pociťovat bolest.Skolióza - Tuto poruchu můžeme charakterizovat jako trojrozměrnou deformitu s posunem obratle ve frontální rovině, sagitální (do lordózy) a transverzální (rotace). U idiopatické skoliózy zpočátku nejsou strukturální změny obratlů. U skoliózy jsou dislokována nejvíce těla obratlů,jejich oblouky a výběžky méně. Více jsou výchyleny již příčné výběžky,které na straně vychýlení vyčnívají a tvoří hrb.Ten je zvlášť patrný v hrudní části,kde příčné výběžky následují i žebra. Na konkávní straně potom se příčné výběžky zanořují do trupu a vedou k tomu,že hrudník na straně konkavity vpředu prominuje.


Revmatická onemocnění postihuji pohybový aparát (klouby, kosti, páteř, ale i svaly, vazy, šlachové úpony), ale mnohdy mohou postihnout i některé jiné orgány. Rozdělujeme je do několika základních skupin, přičemž mezi nejčastější a nejznámější patří zejména revmatoidní artritida, Bechtěrevova nemoca lupénka.

Revmatoidní artritida - obecně je dlouhodobé, postupující a invalidizující onemocnění, provázené bolestí. Toto onemocnění člověka postupně omezuje v pohybu a brání mu vykonávat běžné každodenní aktivity a žít samostatný a nezávislý život. Přestože pro revmatoidní artritidu je nejtypičtější onemocnění kloubů, může nemoc postihnout také kterýkoli jiný orgán v těle, například plíce, srdce nebo oči. Z kloubů jsou nejčastěji postižena zápěstí a drobné klouby na rukou a na nohou.
Původní příčina, která u konkrétního člověka vyvolá rozvoj nemoci, není dosud známa. Víme toho však hodně o mechanismech, kterými nemoc poškozuje klouby a vyvolává typické obtíže pacientů s artritidou. Hlavním škodlivým procesem je chronický nitrokloubní zánět. Ten je způsoben vstupem bílých krvinek do kloubu a projevuje se jako otok, horkost, citlivost na dotek, bolestivost a snížená funkčnost. Po nějaké době probíhající zánět vyústí v destrukci a deformaci kloubu. Jedná se o onemocnění imunitního systému. Při revmatoidní artritidě je to právě váš imunitní systém, který napadá klouby, nezvratně je poškozuje a vyvolává v nich chronickou bolest.

Psoriáza - postihuje především kůži, avšak zhruba u 10–20 % pacientů se může objevit kromě kožního také kloubní postižení. Onemocnění kloubů, které je do jisté míry podobné revmatoidní artritidě, se nazývá „psoriatická artritida“.

Bechtěrevova choroba - je chronické, celoživotní onemocnění. Jeho příznaky se tedy postupně vyvíjejí a nejsou v každé fázi nemoci stejné. Je častější u mužů než u žen, první příznaky se většinou objeví mezi 18 a 30 lety.

Svalová dysbalance - je porucha hybného systému, jedná se o stav, kdy jsou svaly působící proti sobě ve vzájemné nerovnováze.[1] Často se stává, že jeden z těchto svalů je ochablý, protipůsobící zkrácený. Příčinou vzniku svalové dysbalance je často nerovnoměrné zatěžování svalových skupin např. při sportu, ale může se vyskytnout i jako poúrazový projev, kdy člověk vyhledává nebolestivou polohu a v ní se dlouhodobě pak nachází. Jeho vnějším obrazem jsou typické vady v držení těla, které mají zcela konkrétní podobu.