Naše centrum nabízí komplexní služby v oblasti péče o nohy a tělo.

vyšetření nohou, ošetření chodidel, ortonyxie, ošetření nehtů, zarůstající nehty, rovnátka na nehty, podologie, pedikúra, nehtová protetika, nehty, kurzy, péče o nehty, školení, semináře, nohy, pedikérské ošetření, ošetření nohou

Poruchy a změny na nehtech v podologii

Upozornění: Všechny texty zde uvedené jsou výhradním vlastnictvím firmy Jaroslav Fešar. Dle §2 zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském se na ně vztahují autorská práva. Toto dílo nelze bez souhlasu autora dále šířit a je zakázáno si jej přivlastňovat. Není dovoleno tyto texty kopírovat na své webové prezentace bez uvedení zdroje, a to jmenovitě s odkazem na autora a jeho web. 

                                  

V podologické praxi se nejčastěji setkáváme s problémy nehtů. Tyto je třeba vždy odborně diagnostikovat, klasifikovat, pokusit se přijít na příčinu vzniku problému a navrhnout způsob dalšího postupu, jenž povede ke zdárnému uzdravení či alespoň k takovému zlepšení stavu, aby klienta co nejméně traumatizoval. At po stránce zdravotní, tak psychické. Nehet plní mnoho důležitých funkcí. Zejména se jedná o funkci ochrannou, tedy nehtová destička chrání nervová zakončení a drobné cecky, které jsou uloženy v nehtovém lůžku. Funkce v přenosu informací je také velice významná, neboť nohy včetně všech struktur jsou významných skenerem a nakonec funkce estetická. Je-li nehet změněn, může docházet k narušení jeho funkcí a to buď jedné, dvou nebo všech. Takový nehet potom neplní svou funkci. 
Z podologického hlediska je nehet, co by kožní adnexům velmi důležitá součást posledního článku prstce. Snažíme se jej tedy za každou cenu zachovat a je-li to jen trochu možné dosáhnout co nejlepšího vzhledu. Není-li to možné, nehet nahradíme protetickou náhradou. 

Léčení nehtů kompetenčně náleží dermatologům. Podolog proto musí s dermatologem úzce spolupracovat, aby bylo dosaženo nejlepších výsledků. Je vždy třeba zvolit nejefektivnější způsob, který pacienta zdlouhavě nezatěžuje, avšak je dosahováno významných a dlouhodobých úspěchů. Jakoukoliv změnu na nehtech doporučuji v případě potřeby konzultovat s dermatologem. Nejčastěji odesílám klienty na mykologické vyšetření k vyloučení přítomnosti plísňového onemocnění a bakteriologické, abychom předešli komplikacím, spojených se zarůstáním nehtů vyloučili přítomnost bakteriálního patogenu.Jen tento způsob může vést k systematické léčbě, které podolog velmi významně přispívá. 

Změny na nehtech mohou být vyvolány z mnoha příčin Příčiny mohou být vnitřní, tedy způsobené chorobami vnitřních orgánů a následně iritovány jejich nefunkčností, absencí či dysfunkcí. Také mnoho zevních vlivů, patogenů a škodlivin působí na nehet, a způsobuje jejich změny, které vedou k částečné či úplné deformaci.

Obecně by se dalo říci, že když tělu něco schází, může se to projevit na nehtech, vlasech či pokožce. Vlasy i nehty se chovají podobně a na změny mohou reagovat shodně. Zda se jedná o nedostatek vitamínů, minerálů, stopových prvků apod., mohou potvrdit nejjistěji laboratorní testy, které v případě potřeby doporučí lékař. Nehty dále mohou významně ovlivňovat celková onemocnění, jako například diabetes.
 Změny na nehtech očekávejte u kožních onemocnění s poruchou rohovění, onemocněních trávicího traktu, endokrinních onemocněních, pohlavních chorob, onemocnění s poruchou centrální nervové soustavy atd. Říká se, že kůže může signalizovat běžná i závažná onemocnění a je zrcadlem toho, co se odehrává v našem těle. Stejně tak se chovají i nehty a ty právě mohou vysílat signály, že se v našem těle odehrává něco nedobrého. 

Nehty mohou měnit svůj celkový vzhled a vlastnosti. Změny nehtů doprovázené ztluštěním , změnou tvaru a ztrátou lesku označujeme jako onychodystrofii.
S tou si v naší praxi nejlépe poradíme takzvanou dorzální abrazí, neboli obroušením nehtu do požadovaného tvaru. Téměř nikdy není korekční operace nutná.
                                  

Změna zabarvení nehtů se odborně nazývá dyskolorace. Může vzniknout z různých příčin. Nejčastěji se jedná o některou z forem nehtové mykózy, ale může signalizovat například i zhoubný kožní nádor – melanom či žloutenku. Je tedy třeba každou změnu zabarvení nehtu konzultovat s odborníkem. Nehty mohou zabarvit i barevné laky, ale toto by měl odborník na nohy opravdu rozeznat.
                                  

Mezi další časté změny na nehtech patří takzvaná onychogryposis, neboli drápovité, či papouščí nehty.  Tato změna je na první pohled patrná, neboť nehet skutečně připomíná dlouhý a zatočený dráp. S tímto degenerativním zakřivením nehtů si podolog umí hravě poradit zkrácením nehtů a opět dorzální abrazí s případnou následnou ureální terapií. Jedná se o změny, které vznikají nejčastěji u lidí, kteří dlouhodobě nevěnují nebo nemohou věnovat péči zkracování nehtů.
                                  

Onychoschysis je porucha, při které zaznamenáváme třepení, lomivost a třepení nehtů ve vrstvách. Nehet se skládá z několika vrstev. Pozorujeme-li v distální části nehtové ploténky tento jev, může se jednat o přesychání nehtové ploténky, je-li v ní méně než 20% vody a také na nedostatek železa. Doporučuji zlepšit pitný režim, minimalizovat časté a dlouhé máčení nehtů ve vodě a odborníkům kladu na srdce, aby při zkracování nehtů příliš nezabrušovali linii volného okraje. Tam totiž třepení nehtu nejčastěji začíná.
                                 

Onychorhexis jsou trhliny, rýhy nebo trhlinky, probíhající radiálně od volného okraje nehtu. Současně je nehet křehký a lámavý.  Bývá to způsobeno revmatickým onemocněním, poruchami funkce štítné žlázy, nedostatkem železa či vitamínu A a D. Doporučuji intenzivní ozdravnou kúru nebo návštěvu lékaře.
                                   

Onychomycosis je plísňové onemocnění nehtů. Při jeho podezření doporučuji navštívit pracoviště mykologie, kde se provedou potřebná mikrobiologická vyšetření, stanovící, zda se o plíseň nehtů jedná, či nikoliv. Není lepší cesty, než plíseň jednoznačně potvrdit, či vyloučit.
                                 

Onycholysis je obvykle částečné uvolnění nehtu. Velmi častá je takzvaná distální nebo laterální onycholýza. Příčinou může být úraz nebo drobná mikrotraumata, například nevhodné boty, zarůstání nehtů, dále v důsledku komplikované léčby nebo závažných onemocnění jako například psoriáza. Součástí plísňové infekce nehtu může být definována onycholýza jako primární či sekundární jev.
                                 

Onychomadesis je onemocnění, které je doprovázeno úplným uvolněním, odlučováním nehtových plotének. Vzniká často po větších traumatech a často následném krvácení pod nehtem. Nehet má matný (neživý) vzhled a můžeme zaznamenat i bílé proužky na jeho koncích. Viditelné změny jsou již v oblasti proximálního hřbetu nehtu.
                                  

Onychocryptosis není v naší praxi ničím neznámým. Jedná se o vrůstání či zarůstání nehtů, se kterým si podolog obvykle vždy poradí. Je-li komplikace závažná, je možné o spolupráci požádat dermatologa a chirurga. Ne vždy za všech okolností lze onychocryptosis vyřešit pouze konzervativně.
                                 

Onychoclasis je poškození nehtu, při kterém dojde k zlomení nebo rozdrcení nehtu. Nevyžaduje-li stav traumatologické ošetření, může podolog spojit dvě od sebe částečně oddělené části a pomoct v odrůstání, při kterém poškozený nehet soudržně doprovodí na lůžko nehet nový, nebyl-li traumatem poškozen v zárodečné matrix.
                                 

Jaroslav Fešar