Naše centrum nabízí komplexní služby v oblasti péče o nohy a tělo.

vyšetření nohou, ošetření chodidel, ortonyxie, ošetření nehtů, zarůstající nehty, rovnátka na nehty, podologie, pedikúra, nehtová protetika, nehty, kurzy, péče o nehty, školení, semináře, nohy, pedikérské ošetření, ošetření nohou

Dignus est intrare

ČESKÁ PODOLOGICKÁ SPOLEČNOST, z.s.


Společnost, jejíž cílem je sdružovat a vzdělávat odborníky z oblasti preventivní a rekondiční péče o nohy a zdraví osob, zejména pedikéry, fyzioterapeuty a zdravotnické pracovníky.

Adresa: Česká podologická společnost, z.s., Svatoslavova 259/16, 140 00 Praha 4

IČ: 01380001

Číslo účtu:  3380867389/0800 Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4

Platby ze zahraničí:
Měna: CZK
IBAN:
CZ18 0800 0000 0033 8086 7389
BIC (SWIFT):
GIBACZPX
Informační linka České spořitelny pro volání ze zahraničí: +420 956 777 956

Registrace právnické osoby:  2013  FÚ Praha 4

DIČ: CZ01380001

Tel.: + 420 602 255 539

Rok registrace: 2013

Zakladatel společnosti a autor loga České podologické společnosti, z.s. - Mgr. Jaroslav Fešar, MBA

PARTNEŘI ČESKÉ PODOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 

     

       

    ČESKÁ FLEBOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

 

ŘÍDÍCÍ RADA

prezident - Mgr. JAROSLAV FEŠAR, MBA
  
Vzdělání: 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor Veřejné zdravotnictví. Pomaturitní specializační studium v rámci Institutu pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, obor čelistní ortopedie. Střední zdravotnická škola v Košicích, obor Zubní technik.

Rekvalifikace r. 1999: pedikúra, manikúra vč. nehtové modeláže, masáže.
Vzdělávání v podologii a podiatrii od r. 2007.

Odborné stáže: Podologie A. Greppmayr, Mnichov, chirurgie – Rehabilitační klinika Malvazinky, Centrum pro dermatomykózy Dermatovenerologické kliniky VFN a 1. LF UK, podiatrická ambulance kliniky diabetologie IKEM Praha, certifikovaný kurz pro všeobecné sestry v podiatrii IKEM Praha, SZÚ Praha, KHS Kolín, advokátní kancelář JUDr. Jan Mach.

V letech 2007 – 2016 akreditace MŠMT na rekvalifikační kurzy přístrojové pedikúry.
Od r. 2000 ředitel Centra péče o nohy a tělo a vzdělávacího a školicího centra, Praha.
Od r. 2016 autorizovaná osoba MZ ČR pro profesní kvalifikaci Pedikérka a nehtová designérka.
Od r. 2017 majitel PODOLOGIE s. r. o.
Od r. 2020 soudní znalec se specializací pedikúra, manikúra a modelace nehtů.
Od r. 2021 předseda podologické sekce České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP.

viceprezident - JAROSLAVA VOLÁKOVÁ, DiS.
 
Narozena 28.6.1979 v Praze.
Vzdělání: Vyšší zdravotnická škola v Praze, obor fyzioterapie - diplomovaný fyzioterapeut.
Vzdělávání v podiatrii a podologii v letech 2008-2012.
Praxe: Rehabilitační ústav v Kladrubech, fyzioterapie v ambulantní sféře. Praxe ve zdravotnictví 17 let.
Rekvalifikace: pedikúra a manikúra vč. nehtové modeláže. Praxe 12 let.

člen řídící rady - Ing. PETRA KLIKOVÁ
 
Narozena 2.7.1986 v Chomutově.
Vzdělání: Czech University of Life Sciences of Prague, studium v anglickém jazyce, obor Economics and Management.
Od roku 2008 vlastní salon a školicí centrum s akreditací MŠMT.
Rekvalifikace: pedikúra a manikúra vč. nehtové modeláže. Praxe od roku 2008.
Od roku 2017 majitelka Hilarion - Podologický institut.

člen řídící rady - EVA VÁCLAVOVIČOVÁ
 
Narozena: 13.12.1966 v Plzni
Vzdělání: Střední zdravotnická škola v Domažlicích, obor všeobecná sestra
Praxe: zdravotní sestra ve FN Plzeň odd. neurochirurgické a psychiatrické (JIP a psychiatrický stacionář), v nemocnici MUDr. Mulače zdravotní sestra na interním oddělení, v Domově pro seniory Vlčice - vedoucí zdravotní sestra v individuální péči o pacienty, ve FN Plzeň Lochotín zdravotní sestra na neurologii, v Železniční poliklinice Plzeň zdravotní sestra u obvodního lékaře a v lipidové poradně.
Od roku 1993 pedikérská činnost, od roku 2009 člen podiatrické společnosti, od roku 2009 další rekvalifikační kurzy a vzdělávání v tomto oboru.

člen řídící rady - PETRA VODVÁŘKOVÁ
 
Narozena 18.3.1976 v Děčíně.
Vzdělání: Střední zdravotnická škola v Děčíně, obor všeobecná sestra.
Praxe: zdravotní sestra v nemocnici na Františku v Praze - pooperační JIP a ARO, gynekologicko - porodnické oddělení a zubní asistentka v nemocnici v Děčíně.
Od roku 2011 pedikérská činnost, od roku 2013 další vzdělávání v tomto oboru. Absolventka odborného kurzu podologie.

předseda dozorčí rady - Ing. ALICE JAMEČNÁ
 
Narozena 13.2.1976 v Chomutově.
Vzdělání:  Potravinářská biochemie, Veřejné správa v regionu, Padagogika a psychologie v Žatci, Česká zemědělské univerzita v Praze – Provozně ekonomická fakulta.
Rekvalifikace: pedikúra se zaměřením na přístrojovou techniku vč. nehtové modeláže od roku 2011. Praxe 6 let.

člen dozorčí rady - PETRA KODRASOVÁ
 
Narozena 27.8.1966 v Praze.
Vzdělání: Střední zdravotnická škola v Praze, obor všeobecná zdravotní sestra. Dlouholetá praxe na plastické chirurgii v FNKV.
Rekvalifikace: pedikúra a manikúra včetně nehtové modeláže.
Od roku 2003 nepřetržitě pedikúra a manikúra včetně nehtové modeláže. Praxe 14 let.
Od roku 2007 jednatelkou ve vlastní firmě Pedi mani s.r.o. v Berouně.

člen dozorčí rady - ALENA KONČICKÁ
 
Narozena 20.11.1967 v Příbrami
Vzdělání: Střední zdravotnická škola v Příbrami, obor všeobecná zdravotní sestra. Dlouholetá praxe ve zdravotnictví (Ústřední vojenská nemocnice Praha).
Další praxe: soukromé stomatologické ordinaci.
Rekvalifikace: kosmetika - praxe 10 let, přístrojová pedikúra - praxe 7 let.
Od roku 2009 majitelka kosmetického studia.

T
AJEMNÍK
 
 Soňa Fešarová
 

Zásady, cíle činnosti, další perspektivy: podpora a rozvoj oboru pedikúry, vzdělávací činnost, osvětová činnost, sdružování zaměstnanců a podnikatelů zabývajících se komplexní péči o nohu, rozvíjení profesní úrovně a informovanosti odborné i laické veřejnosti

NAŠE CÍLE:
- sdružovat odborníky z různých oblastí péče o nohu a rozvinout systém kontinuálního vzdělávanání
- systémová edukace
- vytvořit živnost podolog
- vychovávat opravdové profesionály
- podporovat projekty v oblasti péče o nohy
- spolupracovat s kolegy podology v EU

Podmínky členství: práce ve zúčastněných oborech nebo příbuzných odvětvích, podání papírové nebo elektronické přihlášky (připravujeme) a platba každoročního členského příspěvku. Členství je dobrovolné.

O přijetí či nepřijetí nového člena rozhoduje řídící rada, která zvažuje, zda uchazeč o členství s ohledem na svou kvalifikaci, praxi a dosavadní angažovanost splňuje předpoklady, které jsou v souladu s posláním společnosti.

Máte-li zájem stát se členem České podologické společnosti, vyplňte prosím přihlášku a pošlete na adresu sídla společnosti. Současně uhraďte členský poplatek na účet společnosti. Jako VS uveďte prosím Vaše RČ.

Přihláška: pouze elektronicky na www.podolog.cz  

Povinnosti člena: dobrá reprezentace v oboru, respektování a dodržování stanov společnosti, včasná úhrada ročního členského poplatku

Složení členské základny: pedikéři a střední zdravotnický personál, zdravotní sestry, protetici, pracovníci reflexní terapie, fyzioterapeuti a dovozci a distributoři v daných oborech.

Hlavní výhody členství
:

1. Stanete se členem organizace, která sdružuje odborníky se stejným profesním zaměřením. Zlepšíte tím své postavení na trhu, spíše přesvědčíte klientelu o svém úsilí vzdělávat se, odlišíte se od případné konkurence.

2. Pravidelně dostáváte informace o dění v našem oboru i o připravovaných změnách. Při mimořádných událostech jsou členové informováni o jednáních s orgány státní správy, ochrany veřejného zdraví, případně se členy krizových štábů či jiných institucí. Společnost na této úrovni hájí především zájmy svých členů a poskytuje podporu zejména v oblastech právní a zdravotnické problematiky.

3. Členové jsou zváni na vzdělávací a školící akce, z nichž některé jsou podmíněny členstvím. Všechny vzdělávací akce jsou hodnoceny v interním systému vzdělávání a členové mají každou akci za výhodnější cenu.

4. Společnost pořádá každý rok odbornou konferenci, která je zároveň schůzí valné hromady. Vstup je umožněn pouze členům s uhrazeným členským poplatkem na aktuální rok.

5. Členové obdrží zdarma vstupenky na veletrhy, kterých se společnost jako vystavovatel či partner aktivně účastní.

6. Společnost je garantem interního systému vzdělávání, ve kterém mohou členové usilovat o dosažení některého z interních titulů společnosti - Podolog junior, Podolog senior a Diplomovaný podolog. Tituly jsou každoročně slavnostně udělovány na konferenci společnosti.

7. Každý člen má zdarma umístěn svůj profesní profil v mapě poskytovatelů podologických služeb na webu společnosti. Tato mapa je součástí marketingové podpory v rámci nabízení služeb v regionech.

8. Členství poskytuje výhody v různých partnerských programech, jako jsou slevy u spolupracujících firem nebo účast v preventivním programu VZP ČR ohledně ošetřování pacientů s onemocněním diabetes mellitus.

9. Jako člen společnosti můžete profesně růst, účastnit se partnerských odborných akcí, stát se školitelem nebo se podílet na vedení společnosti.

10. Členové mohou vstoupit do podologické sekce České dermatovenerologické společnosti, která poskytuje především záštitu v době restriktivních opatření plynoucích z nepříznivé epidemiologické situace. Členové této sekce dále obdrží odborný časopis Česko-slovenská dermatovenerologie a jsou zváni na odborné kongresy a další vzdělávací akce dermatovenerologů. Členství v podologické sekci ČDS je symbolem Vaší dosažené profesní úrovně.

Mgr. Jaroslav Fešar, MBA
prezident České podologické společnosti
předseda podologické sekce ČDS ČLS JEP
soudní znalec se specializací pedikúra, manikúra a modelace nehtů

Členský poplatek na rok 2022:
1000,- Kč, 1500,- Kč - firemní partneři - jeden zástupce firmy

Informace k platbám pro slovenské kolegy najdete na www.podolog.cz

Pravidelné akce: konference, semináře, přednášky, předváděcí akce, účast na veletrzích

Periodikum společnosti: časopis Podolog 2 - 3x ročně (připravujeme)

Vysvětlení pojmů: PODOLOGIE / PODIATRIE

CO JE TO PODOLOGIE?
 
Podologie je nelékařský obor, který zajištuje komplexní péči o nohu.
Aby byla tato komplexní péče úspěšná, je nutná kooperace lékařů různých oborů. Podologie je často zaměňována s jednoduchou péčí o nohy, např. s kosmetickou péčí.
Experti jsou toho názoru, že podologie má komplexní význam a spojení s mnoha lékařskými obory. Mezi nejvýznamnější patří diabetologie, interní medicína, endokrinologie, angiologie, ortopedie, dermatologie.

Autor uvedené definice:                
Prof. Dr. Dr. med. habil. Wolfgang Grabner, vědecký ředitel a 1. předseda pro výzkum a vědu diabetologického centra v Johanngeorgenstadtu. Vědecký ředitel pro výuku podologie a logopedie při diabetickém centru v Johanngeorgenstadtu. Vysokoškolský profesor na univerzitě Erlangen-Norimberk.

CO JE TO PODIATRIE?
 
Podiatrie je lékařský obor.
USA - www.apma.org
Zdroj: APMA - American Podiatric Medical Association (Americká podiatrická lékařská společnost)
Kdo je to podiatr?
Podiatr je doktor podiatrické medicíny (DPM), také známý jako podiatrický lékař nebo chirurg. Podiatři diagnostikují a léčí nohy, kotníky a související struktury nohy.
Jaká je kvalifikace podiatra?
Podiatři jsou nejvíce kvalifikovaní lékaři pro péči o nohy. Po dokončení čtyřletého studia v podiatrické lékařské škole absolvují tři roky odborné přípravy v nemocnici. Tato příprava je podobná jako u jiných lékařů. Podiatři se  mohou specializovat v mnoha oblastech, včetně chirurgie, sportovní medicíny, péči o rány, pediatrii a diabetické péči.

ČESKÁ REPUBLIKA
Podiatrie je lékařský obor zabývající se studiem, diagnostikou, léčbou a prevencí nemocí nohy.
Úvod z knihy PRAKTICKÁ PODIATRIE (MUDr.Bém, Prof.MUDr.Jirkovská) 2011, Maxdorf:
Podiatrie je vědou zabývající se studiem nohy, její anatomií, fyziologií a patofyziologií, správnou léčbou nemocných nohou a preventivním ošetřením nemocných nohou. Hlavní doménou oboru je syndrom diabetické nohy. Publikace Praktická podiatrie seznamuje čtenáře se základy oboru, je však především manuálem pro každodenní praxi.