Naše centrum nabízí komplexní služby v oblasti péče o nohy a tělo.

vyšetření nohou, ošetření chodidel, ortonyxie, ošetření nehtů, zarůstající nehty, rovnátka na nehty, podologie, pedikúra, nehtová protetika, nehty, kurzy, péče o nehty, školení, semináře, nohy, pedikérské ošetření, ošetření nohou

Hygienické zásady při provádění pedikúry

 Upozornění: Všechny texty zde uvedené jsou výhradním vlastnictvím firmy Jaroslav Fešar. Dle §2 zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském se na ně vztahují autorská práva. Toto dílo nelze bez souhlasu autora dále šířit a je zakázáno si jej přivlastňovat. Není dovoleno tyto texty kopírovat na své webové prezentace bez uvedení zdroje, a to jmenovitě s odkazem na autora a jeho web. 

PROVOZNÍ ŘÁD PEDIKÚRY

Pro usnadnění vstupu do podnikání v řemeslné činnosti jsem pro začínající pedikéry vypracoval jednotný vzorový provozní řád pro pedikúru, který byl v roce 2007 schválen a doporučen poskytovat jako předlohový. Dle požadavků příslušné Hygienické stanice je třeba přizpůsobit tento provozní řád místním podmínkám s ohledem na charakter provozu a rozsah nabízených služeb.

Zde ke stažení.

ZÁKON č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

STERILIZACE V PEDIKÚŘE

Sterilizovat nástroje nebo ne? Moje odpověď je jednoznačně ano. Mechanická očista (suchý způsob: mosazný či jiný kartáček nebo mokrý způsob: ultrazvuková čistička) a desinfekce jsou metody, které nástroje zbaví povrchových nečistot a samozřejmě prodlužují životnost nástrojů. Sterilizace je však finální proces, který při teplotě 180°C (nejčastěji používaná teplota) po dobu 20 minut, zlikviduje z nástrojů všechny nebezpečné patogeny. Nástroje, které porušují integritu kůže nebo ty, kterými provádíme vyšetření nebo nezbytně nutný zákrok (sondy, pátradla, štipky, frézy na kuří oka) používají oba způsoby ošetření nohou. Nástroj může být kdykoliv potřísněn některým původcem bakteriálního, virového či plísňového onemocnění. Pracoviště, které nástroje sterilizuje je pracovištěm profesionálním.

Nezapomeňte vést deník sterilizačních procesů, při každém sterilizačním procesu používajte kontrolní indikátory, abyste se ujistili, že proces byl úspěšný a procesový indikátor označte a archivujte. Sterilizátor nikdy nepoužívejte zapnutý bez dozoru. Osoba odpovědná za sterilizaci je vždy přítomna a po skončení procesu sterilizátor otevírejte nejdříve klesne-li teplota pod 100°C. Po vyndání vysterilizované nářadí a nástroje vložte do nádoby s víkem a ve stanovené expirační lhůtě použijte. Ideální je použití jednorázových papírových sterilizačních obalů. Jejich použití není povinné, já jej však doporučuji vždy používat pro mobilní pedikúry.

OCHRANNÉ POMŮCKY 

Mezi nejčastěji používané ochranné pomůcky používané v pedikúře a podologii patří ústenka, pracovní rukavice a ochranné brýle či průhledný štít. Samozřejmostí je pracovní oděv a pracovní boty.
Ústenku (roušku) používáme z mnoha důvodů. Nejzásadnějším je zabránení kontaktu odletujících či prachových částic se sliznicí dutiny ústní a dýchacím ústrojím. Ústa jsou snadnou vstupní branou infekce. Poraněná, oslabená či jinak poškozená pokožka může být opět snadno napadnutelná, proto při práci uznáme-li za vhodné, používáme pracovní rukavice. Pro odborníky přecitlivělé na latex firmy nabízejí rukavice z nitrylu nebo vinylu. Ochrana zraku brýlemi či štítem je také vhodná, máte-li přecitlivělé oči nebo se obáváte poranění oka. Před prachovými částicemi však brýle nechrání.

MOBILNÍ PEDIKÚRA - HOME CARE

Domácí (mobilní) ošetření nohou je velmi potřebné a důležité. Zejména je určeno pro imobilní klienty. V domácím prostředí není možn zabezpečit nadstandardní hygienu jako na pracovišti, ale v každém případě doporučuji ujistit klienta o vysterilizování použitých nástrojů jejich vybalením z jednorázového sterilizačního obalu. Na každého klienta si připravíme do jednoho sáčku kompletní sadu použitého nářadí a nástrojů. Ostatní potřeby používáme vždy jednorázové a nakládáme s nimi podle předpisu o likvidaci komunálního či nebezpečného odpadu.