Naše centrum nabízí komplexní služby v oblasti péče o nohy a tělo.

vyšetření nohou, ošetření chodidel, ortonyxie, ošetření nehtů, zarůstající nehty, rovnátka na nehty, podologie, pedikúra, nehtová protetika, nehty, kurzy, péče o nehty, školení, semináře, nohy, pedikérské ošetření, ošetření nohou

ODBORNÝ KURZ PODOLOGIE

PODOLOGIE s. r. o. ve spolupráci se Sanatoriem prof. Arenbergera a Českou podologickou společností, z. s. pořádají odborný kurz podologie zaměřený na preventivně léčebnou a rekondiční péči o nohy a nehty, určený pedikérkám a pedikérům. Kurz se koná pravidelně již od r. 2019.

Náplní kurzu je žádoucí „zdravotnické minimum“ pro kvalitní výkon činnosti v oblasti preventivní a rekondiční péče o nohy. Vysokou odbornou úroveň kurzu zajišťují nejen organizátoři svými dlouholetými zkušenostmi, ale také dalších 16 vyučujících - předních specialistů a zejména vysokoškolských pedagogů z lékařských fakult.

Kurz z organizačních a technických důvodů nemůže nahradit praktická dovednostní školení ortonyxie - nehtových rovnátek a nehtové protetiky, tedy náhrad nehtových plotének. Pro řádné ukončení kurzu je třeba si tyto kurzy doplnit individuálně či prokázat jejich dřívější absolvování. Ve vzdělávacím centru Mgr. Fešara lze využít na tato školení 50% slevu.

Učební plán kurzu je nastaven tak, aby absolventy co nejkvalitněji připravil také ke zkoušce na nově připravovanou profesní kvalifikaci Pedikér/ka se specializací v podologii. Absolventi kurzu mohou po splnění dalších podmínek vstoupit do podologické sekce České podologické společnosti a rozvíjet mezioborovou spolupráci zejména s dermatology.

Kurz je rozdělen do dvou částí, přičemž první část se koná v červnu a druhá v září či říjnu.

Náplní první části kurzu jevýuka zaměřená na žádoucí znalosti z oboru anatomie, dermatologie, diabetologie, ortopedie, psychologie, praktický kurz první pomoci, patologie nohy, problematika zarostlých nehtů a chirurgie nehtů, hygiena a sterilizace, epidemiologie, výživa nehtů a kůže, ortonyxie, nehtová protetika, fyzioterapie, okluze v podologii, ortotika – protetika, silikonové korekční pomůcky - teorie.

Náplní druhé části kurzu je výuka zaměřená na hygienické a živnostenskoprávní předpisy, provozní řád, GDPR, klientská administrativa, základy medicínského práva, edukační videa
o problematice diabetes mellitus, syndrom diabetické nohy v preventivní a rekondiční péči o nohy, video postupy zhotovování nehtových rovnátek a protetiky nehtů, praktický nácvik použití glukometru, praktický kurz aktivní noha a posouzení nohou na podoskopu, praktický nácvik odběru nehtového materiálu, praktický nácvik zhotovování individuálních silikonových korekčních pomůcek.

Kurz je ukončen písemným testem.

Absolventi získají osvědčení, které potvrzuje jejich edukaci ve specializovaných podologických znalostech a dovednostech. Neopravňuje je k používání označení podolog či k provádění jakýchkoli úkonů dotýkajících se kompetencí zdravotnických pracovníků.

Organizátoři kurzu: Mgr. Jaroslav Fešar, MBA, prezident České podologické společnosti, předseda podologické sekce České podologické společnosti, jediný soudní znalec v ČR se specializací pedikúra, manikúra a modelace nehtů, autorizovaná osoba MZ pro profesní kvalifikaci Pedikér/ka a nehtový/á designér/ka

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA, předseda České dermatovenerologické společnosti, přednosta dermatovenerologické kliniky FN Královské Vinohrady, prezident Evropského výboru dermatovenerologie Evropské unie lékařských specialistů

Místo konání kurzu: Státní zdravotní ústav, Praha

Termín konání první části kurzu: červen 2025, konkrétní termín bude upřesněn
Rozsah 44 hodin. Výuka probíhá v šesti dnech: so, po, út, st, čt, pá.

Termín konání druhé části kurzu: září či říjen 2025, konkrétní termín bude upřesněn
Rozsah 24 hodin. Výuka probíhá ve třech dnech: st, čt, pá.

Máte-li zájem se kurzu zúčastnit, pište na uvedený email. Počet účastníků je limitován.

Registrace a informace:

tel: +420 602 255 539

e-mail: podologiesro@seznam.cz